30 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục Thông Dụng

Quản lý giáo dục là một lĩnh vực có vai trò quan trọng trong xã hội. Trong bối cảnh ngành giáo dục nỗ lực đổi mới căn bản và toàn cầu, công tác quản lý giáo dục càng đòi hỏi sự chuyên nghiệp và hiệu quả. Theo học ngành quản trị giáo dục, người học sẽ có nhiều cơ hội việc làm.

quản lý giáo dục thông dụng

I. Khái niệm Quản lý Giáo dục

Quản lý giáo dục là sự tác động có hệ thống, có kế hoạch và có mục tiêu của các vấn đề quản lý ở các cấp, bảo đảm sự phát triển toàn diện và hài hòa của các vấn đề giáo dục. Công cụ quản lý giáo dục được điều chỉnh bởi pháp luật. Đối tượng của quản lý giáo dục là con người.

Chủ thể quản lý sư phạmngười quản lý, một nhóm người quản lý hoặc một thiết bị quản lý sư phạm. Ở trường nàygiám đốc (có bộ máy phó giám đốc) tập thể giáo viên; tổ chức công đoàn.

Khách thể quản lý giáo dục bao gồm trường học hoặc là sự nghiệp giáo dục trên địa bàn (cơ quan quản lý giáo dục các cấp); trong đó có bốn thành tố của một hệ thống xã hội:

 1. ý kiến ​​(quan điểm, nguyên tắc, chính sách, chế độ, giáo dục…)
 2. con người (nhà giáo, công chức và hoạt động của họ) trong quá trình giáo dục (diễn ra trong không gian và thời gian… )
 3. vật chất
 4. tài chính (trường sở trang thiết bị kĩ thuật phục vụ cho giáo dục, ngân sách, ngân quỹ).

Chủ thể quản lý tác động một cách có ý thức đến đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu đề ra, bản thân mục tiêu quản lý tham gia quyết định bản chất của quản lý giáo dục.

II. 30 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục thông dụng

 1. Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh Trường Trung học phổ thông Thanh Oai A.
 2. Quản lý hoạt động dạy học ở các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục tại Trường cao đẳng sư phạm Nam Định.
 3. Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại Trường Trung học phổ thông Nam Phù Cừ – Tỉnh Hưng Yên.
 4. Đánh giá hoạt động của giảng viên Trường Đại học Hòa Bình theo chức trách
 5. Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập bậc đại học trong hệ  thống giáo dục mở tại Trường Đại học Hòa Bình.
 6. Quản lý đổi mới phương pháp dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận năng lực thực hành ở Trường Trung học phổ thông Đông Đô
 7. Quản lý đội ngũ giảng viên Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà.
 8. Quản lý dạy học các môn khoa học cơ bản tại Trường Đại học Hòa Bình
 9. Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực dạy học cho giáo viên ở Trường Trung học phổ thông Nam Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
 10. Quản lý hoạt động dạy học môn Sinh học theo hướng tích hợp ở Trường Trung học phổ thông Chuyên Thái Bình.
 11. Quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.
 12. Quản lý hoạt động tự học của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Hòa Bình.
 13. Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Trường Trung học phổ thông Nam Khoái Châu – tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay.
 14. Quản lý Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông tỉnh Ninh Bình theo hướng chuẩn hóa.
 15. Biện pháp Quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Hòa Bình.
 16. Quản lý quá trình phát triển chương trình đào tạo tiếp cận chuẩn AUN – QA tại Trường Đại học Hòa Bình.
 17. Quản lý đội ngũ giáo viên các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên theo chuẩn nghề nghiệp
 18. Phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Hòa Bình
 19. Quản lý đội ngũ giáo viên Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
 20. Phát triển đội ngũ cán bộ nữ quản lý Trường Trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc theo quan điểm bình đẳng giới.
 21. Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức ở các trường trung học phổ thông thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương.
 22. Quản lý đội ngũ giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn huyện Vũ Thư – tỉnh Thái Bình trong bối cảnh đổi mới giáo dục.
 23. Quản lý hoạt động quảng bá thương hiệu Trường Đại học Hòa Bình.
 24. Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường Trung học phổ thông Chà Cang huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
 25. Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học ở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.
 26. Biện pháp quản lý quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập tại trường trung học cơ sở Pom Lót – Điện Biên – Điện Biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
 27. Quản lý hoạt động dạy học theo tiếp cận quản lý sự thay đổi ở Trường Trung học phổ thông Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên.
 28. Quản lý thiết bị dạy học ở các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên trong giai đoạn hiện nay.
 29. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh các trường dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên.
 30. Quản lý hoạt động học tập của học sinh trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ.

quản lý giáo dục thông dụng

Trên đây là 30 đề tài luận văn quản lý giáo dục thông dụng được thu thập từ nhiều nguồn dữ liệu, các bạn có thể tham khảo những đề tài này hoặc phát triển từ các đề tài này thành đề tài riêng của bản thân thông qua những nội dung khác nhau. Ngoài ra, hiện tại bên mình đang có nhận viết thuê luận văn với nhiều đề tài đa dạng khác nhau, nếu như bạn đang có nhu cầu muốn viết thuê luận văn thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ viết thuê luận văn của Luận Văn Thạc Sĩ nhé!!